středa 8. října 2008

Honza Klebec se hlásí

Všechny čtenáře a čtenářky zase zdravím po delší době. Ležím v posteli a jak jste správně odhadli, je to důsledek mého sportovního výkonu. Máňa trochu brblá, ale zas je na mně pyšná - však počkejte, ze závodu píši reportáž, můžete se zatím těšit. Pracovní název je "SM pro důchodce".

Včera mi říkala Maruška, že na tom internetu "čekajó té tvoje staré frikule!". Takže jsem hned poznal, že mi píšete, Boženko. Ještě nemohu z postele, ale dneska mi vnuk přinesl tenhleten noutbuk a tak ani vstavat nemusim. Takže nebojte, jsem v pořádku, jsem s Vámi a zítra zase nashle!

PS: děkuji dámám za projevenou podporu a paní Boženku prosím, ať mne kontaktuje na emailu ohledně dodávky té slivovice, to bych jako nepohrdl.

Jo a protože jsem na konci filmu, budu-li zítra moct chodit, donesu vyvolat film! Fotky po SM jsou slabší, fotím, co jde z postele, zato ze závodu i z následné oslavy budou určitě fotografie vyvedené. Jde do projektu 365 vkládat více fotek za jeden den? Snad jo.

sobota 4. října 2008

Zpráva o Klebci

Dobrý den, tady Máňa, Jenda dneska nemůže. Snad zítra. Klebcová.

pátek 3. října 2008

Předvečer velké akce

Dnes jen stručně:
  • Anna K. nebyla dnes vůbec viděna na veřejnosti, ani v konzumu se ráno nestavila.
  • Přéma se ploží po návsi a simuluje žaludeční slabosti a hlídá si, aby ho každý viděl.
  • Předseda vyluxoval mikrobus.
  • Máňa ráno zmizela a před obědem mi donesla nové červené trenyrky i tričko (budou na foto).
  • Vypadá to se mnou bledě.

čtvrtek 2. října 2008

Seniorská míle 2008

Nazdar sokolíci!

Je to tady - Seniorská míle! Už tuhle sobotu. Dneska jsme se sešli, abysme z našeho středu vybrali šťastlivce, který bude mít tu čest, že se jako reprezentant za naší obec zůčastní. Přéma dokonce vyškrábnul z klubové schránky propagační letáček.

Na schůzi se sešlo celkem jedenáct vesměs usnášeníschopných seniorů. Zahájil předseda slavnostní řečí, ve které nám oznámil, že starosta na cestu do Prahy zapůjčí obecní mikrobus (8 míst k sezení) a v závěru zase vyzdvihl důležitost úkolu (propagace zdravého životního stylu, aktivního stáří, reprezentace obce v hlavním městě, hodnotné ceny) , který ihned navrhl svěřit přítomnému Karlovi V. (56). Volba to byla logická, odhlasováno jednomyslně.

Karlík sice není členem našeho seniorského klubu, ale je dosud aktivním učitelem zeměpisu a tělovýchovy na okresní ZŠ a má z robátek strhané rysy. Čili na start by ho mohli vzít bez zbytečných otázek. Pouze přítomná Anna V. (82) předsedu upozornila, že věkový limit pro účastníky je striktně 60 let (a výše) a že se určitě budou kontrolovat občanky. Karlík se ukázal jako srab, návrh na reprezentaci odmítl a za posměšného bučení nás ostatních potupně opustil zasedání.

Nastal problém, kdo bude reprezentovat. Po krátké prohlídce byli v relativně dobrém fyzickém stavu shledání celkem čtyři z nás. Probíhal finální výběr, když Anna opět netakticky zasáhla do průběhu schůze čtouc z propagačního letáku informaci, že trať je dlouhá 1609 kroků a je poměrně náročná, neboť běžci senioři musí na ní překonat i 33 schodů - ve dvou případech i několik najednou.

V tu chvíli potenciální reprezentanti přestali jevit poslední známky zapálení pro věc a snad by vše skončilo nezdarem, když Anna - cítíc se oprávněně odpovědná za nastalou situaci - přečetla do ticha tu rozhodující větu: "V rámci Seniorské míle se uskuteční zdravotní poradenství pro všechny seniory zdarma."!

Akce tím okamžikem nabyla pro většinu z nás
opět na přitažlivosti, každému bylo jasné, že do Prahy se prostě jet musí a proto jsme se rozhodli losovat ze všech přítomných. Předseda moudře rozhodl, že budeme losovat i dva náhradníky (kdyby něco) a připravil sirky na tahání.

Ó nevyzpytatelný osude, jaké jsou tvé cesty podivné! Reprezentovat bude zrovna jako na potvoru Anna. No nevím, nevím. Ještě horší ale je, že já a Přéma jsme náhradníci.

Předseda tenhle náš slavný reprezentační tým fotil pro kroniku, tak jsem mu vrazil i svýho Zenita, aby to vzal taky, takže zbývá 18 fotek.

středa 1. října 2008

1. říjen - Mezinárodní den seniorů

Mám toho na srdci víc, ale hlavně vám chci říct, že dnes, 1. října, je Mezinárodní den seniorů. Sdělil nám to dnes odpoledne na schůzi místního klubu důchodců náš řádně zvolený předseda Franta Š (62) . Někteří kverulanti sice reptali, že nám to měl říct dřív, aby se stihla uspořádat odpovídající oslava (na obecní útraty) nebo alespoň celodenní vlastnivědný výlet. Ale kdo si pamatuje loňské fiasko s Mezinárodním dnem populace (11. července), ten byl rád, že se nestalo nic horšího. Tenkrát jsme zase jednou měli z ostudy kabát.

Zavinil to agilní místopředseda Přéma P. (72), když si poněkud popletl písmenka. Přéma je stará škola a moc těžce snáší uvolnění mravů poslední doby. Z televize na něj útočí různé nahotinky a v trafice pro samé barevné časopisy neví kam s očima uhýbat a vůbec ho prostě tíží starost, kam ten svět dospěje.

Takže když koutkem oka zahlédl v novinách při snídani tu strašnou zprávu, že v létě Organizace spojených národů poprvé oslaví Mezinárodní den kopulace, málem ho to stálo život. Když se trochu vzpamatoval, běžel na radnici, svolal obecním rozhlasem krizový štáb toho našeho klubu a předložil nám k podpisu jakýsi velmi protestní dopis - nikdo si při pohledu na Přému netroufl odporovat a dokonce i starostu donutil, aby to podepsal jménem obce a rekomando to poslal na ministerstvo zahraničí. Co si o tom pomyslel pan kníže, není už známo, ale dotace na čističku to naštěstí neovlivnilo a Mezinárodní den populace slavíme vesele dál.

Takže Mezinárodní den seniorů jsme v poklidu prošvihli, ale zase né tak moc, protože na oslavu tohoto dne se hodláme zůčastnit závodu Seniorská míle, dokonce kvůli němu uděláme výlet do Prahy. Zítra se scházíme ohledně výběru reprezentantů, takže poskytnu více informací.

Dneska jsem vám vyfotil Přému, ať víte, o kom se tu píše. A abych jenom nefotil cizí lidi (i když Přéma není cizí), zkusím dnes nahrát vlastní obrázek, ať se o mně taky už něco dovíte.

V aparátu 19 dalších snímků.